Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci, Młodzieży oraz Ich Rodzin „Diada”

„Dom to oglądanie księżyca wschodzącego nad szałwią i towarzystwo kogoś, kogo można przywołać do okna, żebyście obejrzeli to razem. Dom jest tam, gdzie tańczysz z innymi, a taniec to życie.”

Stephen King – Dallas '63

Ludzie

 
mgr Bociańska Olga
socjolog, specjalista II stopnia pracy socjalnej w zakresie
udzielania pomocy osobom doznającym przemocy,
terapeuta rodzinny
członek zarządu, członek- założyciel

Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu psychologii w pracy socjalnej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Ukończyła całościowe szkolenie w zakresie systemowego rozumienia rodziny przy Centrum Psychoterapii w Krakowie. Współpracowała z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.
Ukończyła całościowe szkolenie dla organizatorów rodzinnej opieki zastępczej według programu „Rodzina”, którego jest trenerem. Zajmuje się pieczą zastępczą na terenie Powiatu Gliwickiego i prowadzi weryfikację wstępną kandydatów na rodziny zastępcze, udziela wsparcia osobom i rodzinom zajmującym się rodzicielstwem zastępczym. Konsultuje również indywidualne przypadki rodzin, w których występuje problem przemocy, szczególnie wobec dzieci. Prowadziła szkolenia dla przedstawicieli służb społecznych, Policji, kuratorów sądowych oraz nauczycieli z zakresu interwencji w sytuacji występowania przemocy w rodzinie. Współpracuje z Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej DIADA, gdzie współprowadzi terapię rodzinną i terapię par.
Mężatka, zaczytana w sf i fantasy. Fanka angielskich dźwięków i irlandzkiej muzyki. Energia i charyzma. Po prostu chiński Smok

mgr Anna Brandt
psycholog dziecięcy, terapeuta
członek- założyciel

Pracownik Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu oraz Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Miriada w Zabrzu i w Bytomiu. Jest pracownikiem i wykładowcą Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Posiada certyfikat uprawniający do używania Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, służącej do globalnej diagnostyki zaburzeń psychoruchowych dzieci w wieku 0-3, wydany przez Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego pod patronatem Międzynarodowej Akademii Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Monachium. Ukończyła całościowe szkolenie z terapii poznawczo- behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie. Uczestniczyła w kursach z zakresu diagnozy neuropsychologicznej, wspierania dziecka chorego i jego rodziny oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Szkoli się w zakresie Racjonalnej Terapii Zachowania. Stażowała między innymi w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Gdańskim Centrum Zdrowia. Zajmuje się diagnozą rozwoju psychomotorycznego, terapią zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych u dzieci oraz psychoedukacją ich rodzin. Język ciepłej Italii ma w małym palcu. Ciągnie ją do wczesnodziecięcej więzi.

mgr Cieślik Arkadiusz
psycholog, psychoterapeuta
przewodniczący komisji rewizyjnej, członek- założyciel

Pracownik Poradni Leczenia Nerwic i Oddziału Leczenia Nerwic Ośrodka Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia NZOZ "Dąbrówka" w Gliwicach. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 15- letnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej. Ukończył całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty w Krakowskim Centrum Terapii Psychodynamicznej oraz I stopień szkolenia z psychodramy w Polskim Instytucie Psychodramy. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz terapię par. Rozwija zainteresowania naukowo- badawcze w obszarze psychologii klinicznej. Pracuje w paradygmacie psychodynamicznym. Specjalizuje się w pracy z zaburzeniami odżywiania, nastroju, nerwicowymi oraz zaburzeniami osobowości.
Ekolog z zasady, logistyk z potrzeby, przyjaciel łyżew, miłośnik podróży, zodiakalny byk˘. Ma rękę do roślin.

mgr Franek Bogusława
specjalista psycholog kliniczny, specjalista terapii
środowiskowej, certyfikowany terapeuta psychodramy,
psychoterapeuta
członek- założyciel

Współwłaściciel Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej DIADA. Wieloletni Pracownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. Ukończyła całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne- terapia psychodynamiczna w Krakowie, szkolenie II stopnia Psychodramy, Socjometrii i Psychodramatycznej Terapii Grupowej w Europejskim Instytucie Psychodramy w Berlinie oraz całościowe szkolenie w zakresie systemowego podejścia w terapii rodzin organizowane przez Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez wiele lat organizowała oraz prowadziła proces terapeutyczny w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób Chorujących na Schizofrenię w Zabrzu. Z Ośrodkiem Leczenia Nerwic oraz Zaburzeń Jedzenia "Dąbrówka" współpracowała w zakresie diagnozy i terapii osób z zaburzeniami emocjonalnymi oraz zaburzeniami osobowości. Jest autorem programów terapeutycznych i profilaktycznych z zakresu psychiatrii dorosłych. Prowadzi wykłady oraz szkolenia dotyczące komunikacji z pacjentem, pracy z rodziną oraz psychologii rozwojowej dla lekarzy rodzinnych oraz szkolenia dla rodzin zastępczych. Prowadzi grupy szkoleniowe przy Polskim Instytucie Psychodramy oraz Śląskiej Szkole Psychoterapii oraz szkolenia dla kadry nauczycielskiej i medycznej. Specjalizuje się w pracy z zaburzeniami z kręgu psychiatrycznego, w szczególności z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości oraz zaburzeniami psychotycznymi.
Mężatka, matka dwóch niezwykle atrakcyjnych córek, zodiakalny wodnik. Ma rękę do goszczenia innych i pięknych staroci.

mgr Jóźwik Mariola
specjalista ds. reíntegracji zawodowej i społecznej
wiceprzewodnicząca komisji rewizyjnej, członekzałożyciel

Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. Koordynator projektów unijnych.
Zaklinaczka urzędniczych liter. Projektowanie projektów ma w małym malcu.

mgr Palenga Sabina
terapeuta zajęciowy, chooterapeuta
członek- założyciel

Pracuje jako choreoterapeuta i terapeuta zajęciowy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zabrzu z osobami chorymi na schizofrenie. Współpracuje także z krakowskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej prowadząc zajęcia plastyki ruchu w ŚDS, oddziale dziennym oraz tworzy choreografie do przedstawień teatru „Psyche” przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Brała udział w wielu projektach terapeutycznych min. prowadząc warsztaty masek w Polsce, w Niemczech i na Ukrainie, autorskie warsztaty plastyki ruchu, tańców w kręgu oraz innych form arteterapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadziła zajęcia terapeutyczne w ramach oddziału psychosomatycznego w Rabce Zdrój. Aktor scen muzycznych, muzyk-instruktor rytmiki, studia na UŚ/filia w Cieszynie wydział Wychowanie Muzyczne, kursy kwalifikacyjne z zakresu Nauczania Sztuki, Sztuka z Elementami Arteterapii, Instruktor Plastyki, Instruktor Tańca w Kręgu I st., systematyczny udział w warsztatach Terapii przez Ruch. Swoją zawodową karierę rozpoczęła jako tancerz ówczesnej Operetki Śląskiej w Gliwicach. Przez wiele lat pracowała jako nauczyciel tańca w MDK w Rudzie Śl. i prowadziła zajęcia rytmiki przedszkolnej na terenie Śląska. Nie tylko dusza ale i artystyczny talent w naszym towarzystwie.

mgr Pawlak Anna
pedagog, terapeuta
członek- założyciel

Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. Ukończyła Pedagogikę opiekuńczą i pracę socjalną na Uniwersytecie Opolskim oraz studia podyplomowe Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacja TWP we Wrocławiu. Obecnie współpracuje ze środowiskami zastępczymi z terenu Powiatu Gliwickiego. Do jej obowiązków należy dobór kandydatów na rodziny zastępcze oraz bezpośrednia współpraca z rodzinami zastępczymi napotykającymi na trudności w pełnionej roli i przeżywającymi kryzys. Jest w trakcie szkolenia „Studium Terapii Uzależnień” uprawniającego do certyfikatu terapeuty uzależnień.
Wolne chwile chętnie spędza z najbliższymi lub z literaturą. Zaczytana w fantasy, sensacji i polskiej królowej kryminału- J. Chmielewskiej.

mgr Petela Ewa
psycholog, psychoterapeuta
członek- założyciel

Pracownik Górnośląskiego Centrum Rehabilitacyjnego "Repty" w Tarnowskich Górach. Posiada doświadczenie o charakterze diagnostycznym oraz interwencyjnym w pracy z młodzieżą szkolną. Ukończyła szkolenie z zakresu diagnozy i podstaw terapii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży oraz szkolenie z zakresu diagnozy neuropsychologicznej. Jest w trakcie całościowego szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, organizowanego przez Oddział Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej, rehabilitacji procesów poznawczych oraz stymulacji rozwoju dzieci i młodzieży.
Miłośniczka dobrej muzyki i współczesnej literatury japońskiej. Zawodowo ciągnie ją do geriatrii

mgr Rojewska Katarzyna
specjalista psycholog kliniczny, specjalista terapii
środowiskowej, psychoterapeuta
wiceprezes, członek- założyciel

Starszy Specjalista w SP Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu. Współwłaściciel Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej DIADA i NZOZ Pociecha. Ukończyła całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatrycznepsychoterapia zintegrowana w Krakowie oraz całościowe szkolenie w zakresie systemowego podejścia w terapii rodzin, organizowane przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. Ma wszczęty przewód doktorski na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Posiada wieloletni staż pracy w obszarze psychiatrii i psychologii klinicznej dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Pracowała m.in.w: Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku, Poradni Zdrowia Psychicznego i Dziennym Oddziale Psychiatrycznym NZOZ Feniks, Oddziale Leczenia Nerwic NZOZ „Alter-med” w Katowicach. Koordynowała oddziaływaniami psychoterapeutycznymi w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gliwicach oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. Specjalizuje się w diagnozie i leczeniu zaburzeń odżywiania, zwłaszcza w psychoterapii jadłowstrętu psychicznego. Jest autorem wielu prac naukowych z zakresu psychologii klinicznej, pediatrii i psychiatrii. Prowadzi szkolenia dla rodzin zastępczych. Aktywny uczestnik konferencji naukowych, autor wystąpień zjazdowych. Jest autorem licznych programów interwencyjnych oraz terapeutycznych dla ofiar i sprawców przemocy domowej. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi po przeżyciu molestowania seksualnego. Współpracuje z Zakładem Psychologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
Mężatka i spełniona matka dwóch córek, miłośniczka nart, zodiakalny byk˘. Lubi buszować w swoim ogrodzie.

dr n. hum. Sitnik-Warchulska Katarzyna
specjalista psycholog kliniczny, specjalista terapii
środowiskowej, psychoterapeuta
prezes, członek- założyciel

Pracownik i wykładowca Zakładu Psychologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Ukończyła całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne - psychoterapia, ze szczególnym uwzględnieniem orientacji systemowej w Krakowie oraz całościowe szkolenie w zakresie systemowego podejścia w terapii rodzin organizowane przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. Współpracowała wiele lat z Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym oraz Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży NZOZ Feniks, w którym organizowała proces psychoterapeutyczny dla rodzin oraz dzieci i młodzieży. Autor publikacji oraz projektów naukowo- badawczych dotyczących psychologicznych aspektów zaburzeń wieku dorastania. Współautor podręcznika z psychologii dla studentów kierunków medycznych. Prowadzi warsztaty dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem oraz szkolenia dla kadry nauczycielskiej i medycznej. Współpracowała m.in. z NZOZ Altermed w Katowicach i METIS w Katowicach. Aktywny uczestnik konferencji i zjazdów naukowych. Autor programów ukierunkowanych na kompleksową pomoc dzieciom z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD). Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Specjalizuje się w pracy z zaburzeniami zachowania i emocji (m.in. agresja, autoagresja), zaburzeniami nerwicowymi oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju (m.in. Zespół Aspergera)
Mężatka, matka uroczego chłopczyka, miłośniczka gotowania i kultury hiszpańskiej. Zodiakalna waga (zdrobniale ważka)

mgr Studnik Bożena
psycholog, psychoterapeuta
członek- założyciel

Ukończyła całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty przy Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studium podyplomowe dla biegłych sądowych. Ukończyła całościowe szkolenie w zakresie systemowego podejścia w terapii rodzin prowadzonego przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii oraz szkolenie I stopnia Psychodramy w Europejskim Instytucie Psychodramy z siedzibą w Berlinie. Posiada doświadczenie w psychoterapii indywidualnej osób z zaburzeniami nerwicowymi, z zaburzeniami emocjonalnymi i z zaburzeniami osobowości. W Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób Chorujących na Schizofrenię w Zabrzu prowadziła treningi komunikacji, asertywności i umiejętności społecznych oraz terapię osób z zaburzeniami psychotycznymi. Prowadzi głównie psychoterapię indywidualną młodzieży, osób dorosłych oraz terapię rodzin i par.
Matka trójki dzieciaków, niezrównany logistyk rodzinny. Miłośniczka podróży i dobrego kina. Ma wyczucie smaku.

mgr Trzop Robert
psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji
Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
członek- założyciel

Pracownik Szpitala MSWiA w Katowicach, w którym zajmuje się organizacją procesu psychoterapeutycznego dla pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i osobowościowymi. Ukończył całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w Klinice Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz szkolenie I stopnia Psychodramy w Polskim Instytucie Psychodramy. Przez wiele lat współpracował z Zespołem Interwencji Kryzysowej w Zabrzu. Ukończył specjalistyczne szkolenia w zakresie psychoterapii i interwencji kryzysowej. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy w poradni psychologicznej, psychologiczno - pedagogicznej i zdrowia psychicznego - w zakresie diagnozy psychologicznej, psychoterapii indywidualnej, rodzin i par. Specjalizuje się w pracy z osobami znajdującymi się w kryzysie, cierpiącymi z powodu zaburzeń nerwicowych, depresyjnych i zaburzeń osobowości. Prowadzi i współprowadzi także terapię rodzinną i terapię par.
Mąż i dumny ojciec. Odnajduje się i solo i w diadzie.

mgr Wajda Zbigniew
psycholog, pedagog, certyfikowany psychoterapeuta
Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego, technik- handlowiec
skarbnik, członek- założyciel

Pracuje w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania NZOZ "Dąbrówka" w Gliwicach oraz w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rybniku. Jest w trakcie całościowego szkolenia do uzyskania tytułu specjalisty psychologa klinicznego. Współpracował z Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Anima & Animus w Żorach, Ośrodkiem AdopcyjnoOpiekuńczym i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku. Prowadził poradnictwo, grupy wsparcia i warsztaty dla osób bezrobotnych oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć wykładowych dla uczniów i studentów. Współpracował m.in. z Akademią Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi, oddział w Wodzisławiu Śl. Był kierownikiem zespołu ankietującego, przeprowadzał ewaluację i badania diagnostyczne beneficjentów uczestniczących w projektach finansowanych ze środków unijnych (EFS). Członek Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. Autor publikacji naukowych z zakresu psychologii i psychoterapii. Autor licznych wystąpień zjazdowych, aktywny uczestnik konferencji naukowych. Współpracuje z miesięcznikiem Charaktery. Posiada doświadczenie w psychoterapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych, psychoterapii dzieci i młodzieży, a także terapii rodzin.
Mobilny. Potrafi władać pędzlem malarskim. Zodiakalny Raczek.

mgr Aleksandra Brela-Mikosz
pedagog, psychoterapeuta

Pracownik Zespołu Interwencji Kryzysowej w Zabrzu. Ukończyła całościowe 4,5 letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz szkolenie I stopnia z psychodramy w Śląskim Stowarzyszeniu Psychoterapeutów i Polskim Instytucie Psychodramy. Uczestniczyła także w szkoleniach na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie I i II stopnia oraz warsztatach z zakresu psychoterapii i pracy z rodziną. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej, pracy w poradni psychologicznej, poradni zdrowia psychicznego oraz interwencji kryzysowej. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży, terapię małżeńską oraz rodzinną. Mężatka, miłośniczka kultury hiszpańskiej. Chodząca energia.

mgr Franciszek Winkler
psycholog, psychoterapeuta rodzinny

Ukończył całościowe szkolenie podyplomowe do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Wieloletni współpracownik Krakowskiego Insytutu Psychoterapii i Stowarzyszenia Siemacha w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał stażując między innymi w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie, a także w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia "Dąbrówka" w Gliwicach. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami będących w kryzysie, borykającymi się z problemem przemocy oraz zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania. Terapeuta rodzinny i terapeuta par w Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej Diada w Gliwicach oraz Ośrodku Terapii Rodzin i Par w Gliwicach. Prywatnie mąż i ojciec. Interesuje się sportami wodnymi oraz hokejem.